Regels voor de Kindermarkt 2023 als onderdeel van de Vrijmarkt Princenhage:

 • De Kindermarkt zal plaatsvinden 5 Mei 2024.
 • De markt zal beginnen om 9:00 uur en eindigen om 16:00 uur.
 • De ingeschreven kinderen krijgen een locatie toegewezen op de Kindermarkt.
 • Een grondplek kost 1,50.
 • De maximum leeftijd is 12 jaar.
 • Deelnemers mogen uitsluitend kinderspeelgoed en kinderkleding verkopen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren aan verkopers die zich niet houden aan deze voorwaarden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of schade van enige aard die ontstaat tijdens deelname aan de markt.
 • De deelnemer gaat akkoord met het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal voor documentatie en promotie van de Kindermarkt.
 • De deelnemer dient zich aan te melden voor de Kindermarkt en dient de kosten voor deelname te betalen volgens de regels van de organisatie.
 • De deelnemer dient een telefoonnummer te overleggen van een ouder die bereikbaar is op de desbetreffende dag.

De locatie van de Kindermarkt is aan de Bachmanhof en de deelnemers zullen via MijnVrijmarkt geinformeerd worden wat de locatie van de grondplek is.

Inschrijven is mogelijk via www.vrijmarktprincenhage.nl

Deze voorwaarden kunnen nog aangepast worden naargelang de regelgeving of situatie op dat moment.